Sjednocení hnízda pro tříděný odpad v lokalitě Na Vyhlídce

Upozorňujeme obyvatele lokality Na Vyhlídce, že hnízdo pro tříděný odpad je pro tuto zástavbu sjednoceno k rozhledně. 1x obecní žlutý kontejner a 1x obecní modrý kontejner byl od myčky odvezen a na kont. stání u rozhledny jsou k dispozici obyvatelům 1x žlutý 1100l, 1x modrý 1100l a 1x zelený(směsné sklo). Upozorňujeme subjekty s IČ(firmy), že odpady vzniklé při podnikání je nutno řešit vlastní smlouvou se svozovou společností ESKO-T a vlastními nádobami. Obecní kontejnery jsou určené pro odpady z domácností.