Beseda v úterý 25. 9. 2018 od 17:00 ve velkém sálu budovy Fórum v Třebíči

Spolky SOS Na skalním a Zdravý domov Vysočina si Vás dovolují pozvat na besedu s názvem:
„Hledání hlubinného úložiště radioaktivního odpadu a budoucnost jaderné energetiky v ČR“
Beseda se uskuteční v úterý 25. 9. 2018 od 17:00 ve velkém sálu budovy Fórum v Třebíči.
Cílem besedy je poskytnout obyvatelům Třebíče a okolí základní informace o dosavadních výsledcích hledání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v ČR, o problémech s tím spojených a tématem bude i otázka budoucnosti jaderné energetiky u nás.
Pozváni budou zástupci státní správy, energetické společnosti a neziskového sektoru.
Speciálním hostem, který již přijal naše pozvání a potvrdil svou účast, bude paní Dana Drábová.