Aktuality

Nově schválené obecně závazné vyhlášky obce

V návaznosti na schválenou novelu Zákona o místních poplatcích, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024 vydalo zastupitelstvo obce dne 6.12.2023 na svém zasedání 3 nové obecně závazné vyhlášky, které odpovídají již nové právní úpravě.

Obecně závazná vyhláška 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platná od 1. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška 2/2023 o místním poplatku ze psů platná od 1. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška 3/2023 o místním poplatku z pobytu platná od 1. 1. 2024

Poplatek za svoz odpadu zůstává stejný, ve výši 350Kč / osoba / rok

Poplatek ze psů zůstává stejný, ve výši 100Kč první pes a 150Kč druhý a každý další pes.

Pro správné určení poplatku z pobytu jsou provozovatelé ubytovacích kapacit ze zákona povinni vést knihu ubytovaných a tuto knihu jsou povinni při vyúčtování poplatků z pobytu předložit na obecním úřadě, pro správné stanovení celkové výše odvedených poplatků. Knhu ubytovaných jsou povinni archivovat 6 let! viz. § 3g odst.1 zákona o poplatcích >>>

Celý článek

Částečná uzavírka II/360 od Boru po čerpací stanici Rudíkov

Od 8. 1. 2024 do 31. 3. 2024 nás čeká částečná uzavírka komunikace II/360 od Boru po čerpací stanici AVIA Rudíkov. Z důvodu provádění přípravných prací(kácení atd.) v rámci stavby: „II/360 Trnava – Rudíkov, 1.stavba“. Posuvné pracovní místo max. délky 50 m při vzájemné viditelnosti protijedoucích vozidel.

Celý článek

Návrh rozpočtu obce na rok 2024 a výhledy 2025 a 2026

Na úřední desce byl zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2024 a návrhy výhledů rozpočtu na roky 2025 a 2026. Finanční výbor zasedal 4. 12. 2023 a výstupem jsou zveřejněné návrhy. Po lhůtě 15dní od zveřejnění bude rozpočty projednávat a schvalovat zastupitelstvo obce, ještě do konce tohoto roku, abychom nemuseli nový rok začínat v rozpočtovém provizoriu.

navrh_rozpoctu_2024.pdf

navrh_strednedobeho_vyhledu_rozpoctu_2025_2026.pdf

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz