Aktuality

Vzpomínková akce na slavné osobnosti narozené v Rudíkově

Dne 16. června 2024 od 14 hodin se uskuteční v orlovně vzpomínková akce na slavné osobnosti narozené v Rudíkově, dále pak k příležitosti 85. výročí počátku druhé světové války a 35. výročí zániku vojenského prostoru mezi Rudíkovem a Hroznatínem. Součástí bude také uvedení připravované knihy Jana Kratochvíla o historii obce.

Celý článek

Platby kartou od 14. 5. 2024

Nová položka v menu - PLATBA KARTOU

Od 14. 5. 2024 můžete na našem úřadě zaplatit poplatky platební kartou(fyzickou nikoliv bezkontaktně) pomocí on-line platební brány. Díky této platební bráně, kterou provozuje a hradí Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, nestojí obec Rudíkov tato služba žádné náklady. Nemusíme provozovat a hradit platební terminál a z uskutečněných plateb neodvádíme žádné procento z přijaté platby bance. Jsme teprve čtvrtou obcí z celého Kraje Vysočina, která tuto službu spustila

Celý článek

"Žádost šesti" míří k senátorům

Šest obcí z naší lokality HORKA dnes odeslalo poštou, všem 81 senátorům právně zdůvodněnou žádost, aby byl Zákon č. 53/2024 Sb., o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu přezkoumán Ústavním soudem České republiky. Máme za to, že schválený zákon nerespektuje jak národní, tak mezinárodní právní rámce a zejména Aarhuskou úmluvu („AÚ“), která je závazná pro Českou republiku. Zvláště alarmující je porušení článku 6 AÚ, který zajišťuje účast veřejnosti na rozhodování, a článku 9 AÚ, který garantuje přístup k právní ochraně.

 

Celý článek

Dodržování značky Průjezd zakázán

Prosíme s ohledem na obyvatele v ulici Na Chalupech, kde je osazena značka "PRŮJEZD ZAKÁZÁN", aby toto dopravní značení bylo dodržováno. Tato ulice není hlavní příjezdní trasou do lokality Nade Vsí.

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz