Aktuality

Záměr prodeje pozemku p.č. 1710/40

Na úřední desce je zveřejněn záměr prodeje stavebního pozemku p.č. 1710/40 o výměře 921m2.

Na základě usnesení č.7 zastupitelstva obce Rudíkov z 8. zasedání, které se konalo 14.2.2020 a ve smyslu zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, oznamujeme záměr prodeje stavebního pozemku p.č. 1710/40 o výměře 921m2 v lokalitě Nade Vsí. Způsob prodeje zastupitelstvo stanovilo na 8. zasedání, které se konalo 14.2.2020  usnesením č. 7 takto: Nabídková cena bude muset činit minimálně 432.870,-Kč a dražby se budou účastnit přednostně občané Rudíkova, kteří mají trvalý pobyte v obci Rudíkov minimálně 1 rok. Pokud budou žadatelé partneři, stačí, aby tuto podmínku splnil jeden z nich. Nabídky uchazeči předloží obálkovou metodou přímo na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 24.4.2020 od 19:00hod v zasedací místnosti budovy obecního úřadu. Přímo na zasedání budou nabídky vyhodnoceny a schválení prodeje nejvyšší nabídce zastupitelstvem obce.

Celý článek

10. zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Rudíkov, které se bude konat ve středu 15.4.2020 od 19:00hod v zasedací místnosti obecního úřadu Rudíkov

Program:

  1. Schválení zhotovitele pro akci výměna osvětlení ve třídách ZŠ a MŠ Rudíkov
  2. Žádost Římskokatolické farnosti o finanční příspěvek na opravu kostela
  3. Požadavek na stanovení rychlosti 30km/h kolem kostela
  4. Závěr, diskuze
Celý článek

Od 6.4.2020 do odvolání se zakazuje v kraji vysočina

OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina
ze dne 6. 4. 2020 do odvolání se ZAKAZUJE v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje:

- rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
- používání pyrotechnických výrobků,
- používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
- jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru.
- spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
- jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).

Tento zákaz se vztahuje na místa uvedená v čl. 2 odst. 2, kterými jsou:
lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,
sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.

Celý článek

Krizová pomoc 2020 od Nadace ČEZ - distribuce pátek 3.4.2020

Edit 3.4.2020: Distribuce do každé domácnosti proběhne dnes od 16:30hod. Hasiči projedou obcí a opět zastaví před domy, upozorní houknutím, vyjděte a desinfekci si vyzvedněte. Případně Vám ji položíme před vchodové dveře Vašeho domu.

Na základě naší žádosti z neděle 29.3.2020 podpořila Nadace ČEZ mimořádným finančním příspěvkem ve výši 50.000Kč z grantového řízení Krizová pomoc 2020, nákup desinfekcí Anti-COVID 1litr (222ks) a dále desinfekcí ALPA SANIT SPRAY 150ml (300ks), do kterých si pak Anti-COVID můžete dolévat a aplikovat na ruce. Zboží je již na cestě. Jakmile budeme mít pohromadě, rozvezeme je opět k Vašim domácnostem. Naše nákupní cena 1l Anti-COVID činí 120Kč a 150ml ALPA SANIT SPRAY desinfekce s rozprachem 109Kč. Díky podpoře Nadace ČEZ, budou desinfekce distribuovány do domácností zdarma!

Celý článek

Počasí Rudíkov - Slunečno.cz

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko