Aktuality

Necháme zpracovat studii proveditelnosti na podchod u hřbitova

V roce 2021 by se měla realizovat rekonstrukce a rozšíření komunikace II/360 v úseku Rudíkov-Trnava. Relativně dostatečný časový prostor, od územního povolení do realizace stavby, nám dává příležitost jak do celého projektu dostat bezpečný podchod pod II/360 v místě hřbitovní zdi. V uplynulých týdnech proběhlo jednání s hlavním projektantem úseku. Tomu jsme zadali 11.ledna vypracování studie technické proveditelnosti. Studie v ceně 45tis. bez DPH bude zahrnovat prověření prostorového řešení podchodu pro pěší a cyklisty a navazujícího chodníku podél silnice II/360 v délce cca 150m. Technická studie bude zpracovaná na podkladě geodetického zaměření, které bylo zpracováno pro připravovanou rekonstrukci sil. II/360. Součástí technické studie bude propočet stavebních nákladů a seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků. Pravděpodobná výše nákladů však bude zcela jistě v řádech jednotek milionů korun, protože z projekčního hlediska bude muset splňovat řadu kritérií jako např: možnost využití pro imobilní občany, odvodnění, osvětlení, bezpečné řešení proti pádu vozidla z komunikace II/360 apod. O možnostech financování budeme aktivně jednat s představiteli Kraje Vysočina a hledat možnosti jak dílo zafinancovat, neboť zcela jistě bude představovat zásadní částku v několika ročních rozpočtech obce. O pomoc při nalezení řešení bezpečného podcházení komunikace II/360 byla požádána i naše senátorka Hana Žáková. O vývoji projektu budeme v čase informovat.

ilustrační obrázek - vize podchodu

Celý článek

Kvůli neukázněným řidičům nebude opět posypáno v ulici u základní školy

Proč nebude opět posypána ulice u základní školy ráno 16.ledna? Tak jako každý rok, obec objednává na podzim u Krajské správy údržby silnic(KSÚSV) zimní údržbu ulice u základní školy. Funguje zde režim tzv. na zavolání dispeřerovi KSÚS. Proč ale do ulice někdy vůbec nezajedou? Například v úterý 15.ledna byla starostou objednána v 16:30hod údržba formou posypu, aby ráno bezpečně mohly projet auta a autobus. Řidič údržby by ulici měl projet kolem 02:30hod ráno. Silničáři mají momentálně nasazené radlice a kvůli řidičům, kteří svoje auta parkují na chodníku znemožňují průjezd sypače s poměrně širokou radlicí. Řidič se do ulice bojí zajet z důvodu toho, že nedokáže odhadnout kam auto uskočí při najetí do zmrzlé koleje a bojí se poškození cizího majetku(nevhodně zaparkovaného auta). Situace na fotkách níže je ze dne 15.ledna 21:30hod, kdy parkovací plochy dole u hřiště jsou zcela prázdné! Ráno 16.ledna tedy nebude kvůli neukázněným řidičům posypaná vozovka. V 06:00hod obecní pracovníci budou ručně pohazovat celou zledovatělou ulici. Kvůli neukázněnému parkování na chodnících, v podstatě vždy po celý den, je téměř znemožněna i zimní údržba chodníku. Vzhledem k tomu, že parkování na chodníku v celé ulici u základní školy dlouhodobě znemožňuje bezpečný pohyb chodců, dětí ze školy a školky, které musejí neustále uskakovat do vozovoky, přistoupíme k následujícímu řešení. Do 31.ledna budou neukáznění řidiči upozorněni letáčkem za stěrač vozidla, že se dopouštějí přetupku zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 125c odst. 1 písm. k), neboť dochází k porušení povinnosti stanovené v hlavě II. zákona. Od 1. února bude ke stojícím vozidlům na chodnících přivolávána Policie ČR, aby činila. (Za tento přestupek lze uložit pokutu ve správním řízení v rozmezí od 1500 do 2500 Kč, popř. v blokovém řízení do 2000 Kč).

Závěrem je potřeba si uvědomit, že chodníky jsou pro chodce a nikoliv pro parkování vozidel. Parkování soukromých vozidel si každý musí vyřešit na svém či pronajatém pozemku! Nikoliv neoprávněným zabráním veřejného prostranství.

Děkujeme za pochopení.

 

Celý článek

Tříkrálová sbírka

Děkujeme všem skupinkám za ochotu účastnit se Tříkrálové sbírky a tím pomoci potřebným. Dále všem lidem naší obce, že před těmito koledníky každým rokem ochotněji a vstřícněji otevírají své dveře.

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
+420 604 266 642 - starosta
+420 568 878 184 - účetní
+420 773 826 754 - účetní
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko