Aktuality

"Žádost šesti" míří k senátorům

Šest obcí z naší lokality HORKA dnes odeslalo poštou, všem 81 senátorům právně zdůvodněnou žádost, aby byl Zákon č. 53/2024 Sb., o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu přezkoumán Ústavním soudem České republiky. Máme za to, že schválený zákon nerespektuje jak národní, tak mezinárodní právní rámce a zejména Aarhuskou úmluvu („AÚ“), která je závazná pro Českou republiku. Zvláště alarmující je porušení článku 6 AÚ, který zajišťuje účast veřejnosti na rozhodování, a článku 9 AÚ, který garantuje přístup k právní ochraně.

 

Celý článek

Platby kartou od 14. 5. 2024

Nová položka v menu - PLATBA KARTOU

Od 14. 5. 2024 můžete na našem úřadě zaplatit poplatky platební kartou(fyzickou nikoliv bezkontaktně) pomocí on-line platební brány. Díky této platební bráně, kterou provozuje a hradí Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace, nestojí obec Rudíkov tato služba žádné náklady. Nemusíme provozovat a hradit platební terminál a z uskutečněných plateb neodvádíme žádné procento z přijaté platby bance. Jsme teprve čtvrtou obcí z celého Kraje Vysočina, která tuto službu spustila

Celý článek

Dodržování značky Průjezd zakázán

Prosíme s ohledem na obyvatele v ulici Na Chalupech, kde je osazena značka "PRŮJEZD ZAKÁZÁN", aby toto dopravní značení bylo dodržováno. Tato ulice není hlavní příjezdní trasou do lokality Nade Vsí.

Celý článek

neuhrazené odpady do konce března

Upozorňujeme občany, kteří ještě nemají zaplacené poplatky za odpady pro rok 2024, že splatnost poplatků je vždy do 31.března. Žádáme o neprodlenou úhradu, než přistoupíme k označení popelnic, které svozová firma přestane vyvážet.

Celý článek

Platba za svoz odpadů na rok 2023

ODPADY od 1. 1. 2024 zůstávají ve stejné výši 350Kč/osoba, osvobození jsou občané ve věku nad 80let a každé třetí a další dítě do věku 16let), splatnost je jednorázová do 30.března. Platby za odpady zasílejte na číslo účtu obce: 1522535349 / 0800. Variabilní symbol platby zadejte číslo domu(příp. číslo parcely). Pro platbu přes mobil můžete využít níže uvedený QR kód.

Poplatek za psa zůstává stejný 100Kč za prvního a 150Kč za druhého a každého dalšího psa. Poplatek za psa můžete sečíst s poplatkem za odpady a poslat naráz. Do poznámky o platbě zadejte např. "odpady 3osoby + pes"

Celý článek

Chodník od družstva po prodejnu dotačně podpořen

Výbor SFDI na svém jednání dne 12. února 2024 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI na akce zaměřené na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro období 2023-2024. Mezi podpořenými projekty je i náš dlouhodobě očekávaný a připravovaný chodník od družstva po prodejnu STŘED. Výše schválené podpory činí 3.760.571,- Kč. Celkově bylo předloženo 353 žádostí, ze kterých  279 akcí splnilo  pravidla pro poskytnutí příspěvku. Z důvodu nedostatku disponibilních prostředků v rozpočtu SFDI nebylo podpořeno 73 akcí.

 

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz