Znak obce

 

Popis znaku: Ve stříbrno-černě šikmo děleném štítě vyrůstá zelený stonek s leknínovým listem, dole šikmo postavený stříbrný meč se zlatým jílcem, pod ním šikmo vztyčený zlatý gotický klíč zuby ven.

Prapor obce

Popis praporu: Bílo-černě šikmo dělený list. Do bílého pole vyrůstá zelený stonek s leknínovým listem. V černém poli dva šikmé pruhy, bílí vychází ze drůhé šestiny dolního a vlajícího okraje. poměr výšky ku délce je 2:3.

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz