Znak obce

 

Popis znaku: Ve stříbrno-černě šikmo děleném štítě vyrůstá zelený stonek s leknínovým listem, dole šikmo postavený stříbrný meč se zlatým jílcem, pod ním šikmo vztyčený zlatý gotický klíč zuby ven.

Prapor obce

Popis praporu: Bílo-černě šikmo dělený list. Do bílého pole vyrůstá zelený stonek s leknínovým listem. V černém poli dva šikmé pruhy, bílí vychází ze drůhé šestiny dolního a vlajícího okraje. poměr výšky ku délce je 2:3.