Aktuality

Vzácná návštěva v Rudíkově

    V úterý 15. března poctil naši obec svoji návštěvou pan hejtman MUDr. Jiří Běhounek. Zdržel se asi hodinu a společně se zastupiteli prodiskutoval několik témat, která naši obec tíží a v nichž bychom uvítali podporu Kraje Vysočina. Jednali jsme o zásádách územního rozvoje č. 2, dále pak o možnosti případné podpory kraje při výstavbě nové ČOV, o možnosti získat nový dopravní automobil pro hasiče a požádali jsme i o podporu případné
rekonstrukce rozvodů (voda, odpady, elektro) v základní škole. Pan hejtman přislíbil, že možnosti podpor prověří a bude se snažit pomoci. Následně si prohlédnul naše nové sportoviště u základní školy, kde vyjádřil velkou spokojenost se završeným projektem, který ze své pozice také podpořil (jakožto nejvyšší představitel Operačního programu ROP Jihovýchod podepisoval smlouvu s obcí na profinancování projektu z prostředků EU). Návštěva se nesla v přátelské atmosféře. Jsme velice rádi, že jsme takto významnou osobnost našeho kraje mohli v obci přivítat.

Celý článek

Klikací rozpočet on-line na webu

V menu OBECNÍ ÚŘAD / Hospodaření obce je zprovozněna nová aplikace on-l ine rozpočtu. Je zde možno sledovat aktuální vývoj a plnění rozpočtu až na rozpad jednotlivých kapitol. Data jsou do aplikace exportována přímo z obecního účetního systému KEO. Aktualizace probíhá minimáůně 1x měsíčně. Rozpočet 2016 bude v aplikaci zobrazován po jeho schválení na únorovém zasedání zastupitelstva obce.

Celý článek

Nová třída mateřské školky zkolaudována a provoz bude zahájen 1.9.2015

20.8.2015 byla úspěšně zkolaudována nová třída mateřské školy pro 22 nových dětí.

Od 1.9. 2015 tak nastoupí 22 nových dětí do této třídy. Celková kapacita naší školky tak bude 72 dětí a je zcela naplněna.

Dodávka vnitřního vybavení a didaktických pomůcek bude probíhat do konce srpna a v průběhu září.

Seznam vnitřn í výbavy, nábytku a didaktických pomůcek celkem za 1.389.000,-  které budou dodány a namontovány do 31.8.2015 je zde >>. Položky označené modře jsou již namontovány, položky označené oranžově a žlutě budou dodány a namontovány 31.8.2015!  Zbytek bude dodán v průběhu září.

Velké poděkování patří provádějící firmě SofiStav s.r.o. která stavbu předala řádně a včas. Z hlediska kolaudace nebyla jediná připomínka. A problémů při realizaci se řešilo opravdu hodně. Také technický dozor investora Ing. Jiří Dvořák odvedl skvělou práci a poděkování patří i jemu. Zejména za včasné zajištění vyjádření od dotčených orgánů (hasiči, hygiena, stavební úřad). Veškeré podklady tak byly dodány včas k posouzení na odbor školství a tento vydal souhlasné povolení k navýšení kapacity na celkových 72 dětí.

Úspěšná realizace projektu tak rodičům dětí zajistila, že mohou své ratolesti do naší školky umístit v zastupitelstvem slíbeném termínu 1 září.

Fotogalerie výstavby byla průběžně zveřejňována na Facebooku chron ologicky uspořádané fotografie jsou zde >>>

Celý článek

Ostrý výjezd našich hasičů

V sobotu 22.srpna byl nahlášen požár nad Vlčatínem směrem na Batouchovice. Hořel zřejmě od nedopalku travní porost 3x10m.

Ve 12:47hod byl spuštěn poplach a ve 12:54 už byl výjezd naší jednotky. Naši hasiči byli na místě zásahu dřív než profesionální jednotka z Velkého Meziříčí.

Tímto děkujeme za vzornou reprezentaci naší zásahové jednotky.

Celý článek

SMS informační servis

Registrace do SMS informačního servisu spuštěna.

Od 8.ledna ZDARMA spouštíme SMS informační servis, kdy chceme zasílat krátké informace formou SMS na vaše mobilní telefony. Samozřejmě Vás nebudeme obtěžovat nepodstatnými zprávami. Služba by měla poskytovat důležité informace. Například nenadálé poruchy na vodovodních řádech, vypínání elektřiny, neprovedení svozu odpadu, termíny zasedání zastupitelstva, upozornění na zaplacení poplatků apod.

Pakliže máte zájem, pošlete e-mailem svoje telefonní číslo, na které(á) chcete zasílat SMSky. Připište jméno, přijmení a číslo domu.

Nepoužíváte-li e-mail, můžete zavolat na obec a nahlásit číslo. Věříme že služba bude přínosem.

Celý článek

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz