Aktuality

Cena pouťových atrakcí neměla opodstatnění

Nájem stejně vysoký, tak jako všechny předchozí roky, pro Lunapark Zdeňka Flakse, který opět činil 7.000Kč a přesto byly atrakce letos neúměrně drahé. Dnes bylo s majitelem lunaparku panem Flaksem dohodnuto, že příští rok mu nájem účtovat nebudeme a on toto promítne do cen atrakcí, které budou v úrovni 30-40Kč maximálně.

Celý článek

Letní příměstské tábory v Rudíkově-přihlašování do 22. 6. 2018

Příměstské tábory - prodlužujeme přihlašování do 22. 6. 2018!

Z důvodu volné kapacity příměstských táborů prodlužujeme přihlašování do pátku 22. 6. 2018. Zároveň zveřejňujeme tematická zaměření jednotlivých turnusů.

  9. - 13. 7.     Hurá do lesa

16. - 20. 7.     Cesta do pravěku

23. - 27. 7.     Poznej svět

30. 7. - 3. 8.   Máme rádi zvířata

  6. - 10. 8.     Ze života hmyzu

13. - 17. 8.     Moje tělo

20. - 24. 8.     Práce s keramickou hlínou

27. - 31. 8.     Z pohádky do pohádky

Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov získala v rámci Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost dotaci na tříletý projekt PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A DĚTSKÝ KLUB RUDÍKOV.

Projekt nabízí rodičům možnost využít péči o děti 1. stupně ZŠ jednak v době, kdy neprobíhá školní výuka ani činnost školní družiny a rodiče jsou v pracovním procesu, a jednak z důvodu rostoucího počtu žáků přijímaných na 1. stupeň ZŠ, jejichž požadavkům není ZŠ schopna vyhovět kvůli nedostatečné kapacitě školní družiny. Cílem projektu je dokonale sladit pracovní a rodinný život.

Tento projekt zahrnuje:

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY v období pololetních, jarních, velikonočních, letních a podzimních prázdnin – tábory budou pro děti zdarma, rodiče budou hradit pouze celodenní stravné, příspěvek na odměny, materiál na tvoření a případné vstupy či jízdné na pořádané výlety. Maximální kapacita každého tábora bude 25 dětí, o které se budou starat 2 vedoucí. Provozní doba táborů bude 5.30 – 16.00 hod.

DĚTSKÝ KLUB – od 3. 9. 2018 v době 5.30 – 7.00 a 12.00 – 17.30 hod. Dětský klub bude pro děti zdarma. V dětském klubu bude zajištěn program, který bude rozvíjet osobnost dětí, jejich tvořivost, logické myšlení a vzájemnou komunikaci. O činnost klubu se postará 1 vychovatel, který dětem zajistí zábavný program uvnitř i venku a něco spolu vytvoří, zahrají… Kapacita dětského klubu bude 15 dětí. O prázdninách je klub uzavřen a probíhají příměstské tábory.

Podmínkou účasti dítěte na táborech i v klubu je sepsání smlouvy s rodiči a ZŠ, přihláška dítěte do projektu a potvrzení o zaměstnanosti rodičů (od zaměstnavatele, či potvrzení od úřadu práce, nebo potvrzení o studiu, nebo probíhající rekvalifikaci, nebo výpis ČSSZ od podnikatelů). Týká se to obou rodičů a k přijetí dítěte je toto nutnou podmínkou pro splnění požadavků čerpání dotace.

Celý článek

Ze soutěže Vesnice roku 2018 si odnášíme diplom

Krajská hodnotící ko mise navštívila naší obec 4.června.

Na obce oceněné v rámci krajského kola soutěže kraj pamatuje s finanční odměnou, u obcí oceněných stuhou je to dar ve výši padesát tisíc, u obcí oceněných diplomem pak 20 tisíc. Velké poděkování všem, co se na společenském životě v naší obci podílejí! Finanční dar určitě využijeme na společenský život v Rudíkově! Slavnostní předávání ocenění je naplánováno na 3.8. 2018 ve vítězném Vepříkově, který se stal vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2018. Za Kraj Vysočina bylo letos přihlášeno 25obcí, což bylo spolu s Jihomoravským krajem nejpočetnější zastoupení.

 

Celý článek