Obsluha obce autobusovou dopravou po dobu trvání uzavírky silnice II/360

Obsluha obce autobusovou dopravou po dobu trvání uzavírky silnice II/360. Uzavírka začne platit od 30. 3. 2020 do 31. 10. 2020. Zastávky Rudíkov, a Rudíkov-škola budou dočasně přemístěny na stávající zastávku Rudíkov,,rozc. Hroznatín. Jízdní řády zde:

L790290
L790311
L840214
 

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz