Obsluha obce autobusovou dopravou po dobu trvání uzavírky silnice II/360

Obsluha obce autobusovou dopravou po dobu trvání uzavírky silnice II/360. Uzavírka začne platit od 30. 3. 2020 do 31. 10. 2020. Zastávky Rudíkov, a Rudíkov-škola budou dočasně přemístěny na stávající zastávku Rudíkov,,rozc. Hroznatín. Jízdní řády zde:

L790290
L790311
L840214