Aktuality

Tělocvična v základní škole se dočká nového povrchu

Na konci června jsme započali svépomocí obecními zaměstnanci a brigádníky s demontáží staré nevyhovující parketové podlahy a roštu v tělocvičně základní školy. Dne 18.7.2016 nastoupila realizační firma Sportovní podlahy Schenk s.r.o., která byla vybrána a schválena na Zasedání zastupitelstva dne 1.7.2016. Povrch je hotov a připraven pro školní rok 2016/2017. Průběh akce formou fotodokumentace můžete sledovat zde > >

Celý článek

Pravidla půjčování obecní techniky

Na 11. zasedání zastupitelstva obce, byly schváleny podmínky pro zapůjčování obecní techniky pro soukromé účely.

Zapůjčení traktoru s vlekem paušálně 200Kč + motohodina 300,- (podmínka obsluha pracovníkem obce po pracovní době)

Zapůjčení vleku samostatně paušálně 100Kč

Křoviňák paušálně 200Kč + spotřebované PHM (podmínka obsluha pracovníkem obce po pracovní době)

Celý článek

BRKO v naší obci

  BRKO, tj. biologicky rozložitelný komunální odpad, bude obec Rudíkov likvidovat na obecní kompostárně.
Jak bude fungovat? Kam můžete svážet bioodpad ze zahrádek a trávníků?
1) V naší obci jsme rozšířili počet velkoobjemových kontejnerů. Zde, stejně jako doposud, můžete ukládat bioodpady. Obec si je bude svážet na kompostárnu. Rozmístění kontejnerů (u hřiště, za hasičkou, ulice nad školou, u bazénku), je na mapce označeno zelenou barvou. Pokud cítíte potřebu dalšího místa, kde by Vám kontejner mohl sloužit, budeme rádi za podnět a místa případně doplníme o další kontejnery.
2) Můžete biodpad i sami odvážet přímo na kompostárnu a tam složit na označené místo. Obec tím ušetří prostředky za odvoz kontejnerů.
3) Ořezy větví a klestí ukládejte na místo mezi čističkou a hřbitovem.
Na mapce označeno hnědou barvou. Zde si obec následně provede štěpkování, odvoz na kompostárnu a zamíchání do zakládky kompostu.
Prosíme nemíchejte zeleň do větví. Kontejnery jsou pak ihned plné a následná manipulace s větvemi zamíchanými v trávě je obtížná. Děkujeme za pochopení.

Letáček distribuovaný do schránek zde >>

Celý článek

Počasí Rudíkov - Slunečno.cz

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
+420 604 266 642 - starosta
+420 568 878 184 - účetní
+420 773 826 754 - účetní
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko