Dětské hřiště v lokalitě Nade Vsí

Dětské hřiště s workoutovými prvky v lokalitě Nade Vsí je dokončeno. Ať dělá všem radost! Projekt byl spolufinancován za podprory Ministerstva pro místní rozvoj.