Nádoby na třídění u paty domy

Ve spolupráci s ESKO-T jsme připravili pro dalších 40 domácností sady nádob pro třídění odpadů.

Žlutá nádoba 240l na plasty, modrá nádoba 120l na papír a zelená 120l nádoba na sklo. Domácnosti které budou mít zájem si nádoby přistavit k domu, nechť se přihlásí na obecním úřadě. Hlásit by se měly domácnosti, které mají daleko k třídícím hnízdům po obci. Nádoby budou domácnostem zapůjčeny bezplatně!