Aktuality

20let webových stránek obce Rudíkov

Dne 20.prosince 2017 tomu bude 20 roků, kdy byly zprovozněny webové stránky Rudíkova, jako v jedné z prvních obcí v okrese! Ze začátku využívaly free hosting, později tehdejší zastupitel Ing. František Jaša založil placenou doménu www.rudikov.cz

Stránky vznikaly v době, kdy "internet byl ještě v plenkách" a už v té době poskytovaly zákl. informace o dění v obci.
V dnešní době máme i poměrně detailní statistiky návštěvnosti webových stránek obce, kdy dosahujeme až 3000 návštěv za měsíc. Průměrně návštěvníci stráví na stránkách 2minuty a 13vteřin. Příklad návštěvnosti za posledních 30dní.
 
Zde pro připomenutí, jak tehdejší web obce vypadal za použití tehdy dostupných prostředků.

Celý článek

Projekt Třídím u paty domu jde do realizace

Dne 6.10. rozhodlo Zastupitelstvo obce o výběru dodavatele pro projekt Třídíme u paty domu - stavební úprava pro 3 nová třídící hnízda po obci a dodávku barevných popelnic pro 90 domácností, které projevily zájem se projektu aktivně účastnit a třídit si přímo tzv. u paty domu. Výstavbou a vybavením tří hnízd snížíme docházkové vzdálenosti k barevným kontejnerům na tříděný odpad. Třídící hnízda budou zřízena dle mapky(u Chromů, U bytovky č.p.172 a u bazénku Na Šumavě). Nejnižší nabídku podala místní firma Sofistav s.r.o. ve výši 696.400Kč. Projekt mohl dosáhnout maximální výše 774.117Kč. Na projekt máme přidělenou dotaci 85% a spoluúčast obce bude ve výši cca 116.000Kč. Distribuci nádob do domácností, které projevily zájem, proběhne do 31.12. 2017

Další nabídky v pořadí:

Celý článek

Schválena pravidla prodeje pozemků v lokalitě Nade Vsí

Dne 6.10. 2017 byla na 22. zasedání Zastupitelstva obce schválena pravidla prodeje stavebních pozemků v lokalitě Nade Vsí. Cena byla rozhodnutím Zastupitelstva obce stanovena ve výši 450,- Kč/m2

Podmínky prodeje, geometrický plán a náhled smlouvy jsou ke stažení v sekci PROJEKTY / Lokalita Nade Vsí. Po uplynutí lhůty pro zveřejnění podmínek budou na nejbližším zasedání ZO schvalovány jednotlivé smlouvy o prodeji. Do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy musí být kupní ceny uhrazeny na účet obce.

Celý článek

Co s dětmi o prázdninách když potřebujete chodit do práce?

Edit 29.11. 2017: Žádost o dotaci byla Základní školou Rudíkov podána a o jejím přidělení a tím pádem případném spuštění projektu budeme informovat. Vyhodnocení zatím nedokážeme časově predikovat, ale pokud bude projekt úspěšný, předpoklad jsou letní prázdniny.

Žádat či nežádat dotaci přes MAS Podhorácko na projekt prázdninových družin, mimoškolních družin a příměstských táborů?

K tomu potřebujeme znát váš případný zájem při současném splnění podmínek výzvy..

 

Celý článek

Příspěvek z Kraje Vysočina na stavbu ČOV schválen

Dne 12.9.2017 proběho Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Pro Rudíkov velmi důležitý bod zas edání č.91 byl jednomyslně schválen a Rudíkov obdrží dotaci na naši čističku v požadované výši 2.966.124Kč.viz příloha schválených obcí ZK-05-2017-91pr02.pdf
Krajský rozpočet na projekty čištění vod byl navýšen o cca 4mil. I přesto nebyly uspokojeny 2 žádosti ve výši 4,7mil. Kromě vlastní spoluúčasti financování, tak máme zajištěny pro výstavbu tyto zdroje: Dotace SFŽP 11mil, příspěvek VaK 2,7mil, příspěvek Kraje Vysočina 2,96mil.

Celý článek

Nové sociálky v základní škole

Přes letní prázdniny proběhla v základní škole rekonstrukce sociálek ve všech třech patrech. Sociálky nyní odpovídají běžným standardům na dané počty žáků. Po mnoho let nebyla na sociálkách ani teplá voda. Novinkou jsou bidety na dívčích záchodcích, pisoáry a oddělené toalety pro učitelský sbor. S projekcí pomohla místní firma projekční kancelář  Greendesign, s.r.o. a realizaci zastřešovala místní firma BCR s.r.o. Náklady na rekonstrukci činí cca 1,5mil Kč. Demontáže starých zařízení, příček, stropů apod. provedli brigádníci a školník.

Celý článek

Počasí Rudíkov - Slunečno.cz

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko