Končící volební období - poděkování

Vážení spoluobčané,

právě končí čtyřletý mandát zastupitelů obce, který si dovolím prohlásit za velmi úspěšný! Podařilo se zrealizovat řadu opravdu zajímavých projektů, obec se zase posunula o kus „výše‟ nad běžný standard. Nic by ale nebylo možné bez spolupráce a pochopení všech, nebo převážné většiny, zastupitelů. Troufnu si tvrdit, že u klíčových projektů jsme byli zajedno, a to se potom starostovi pracuje jedna radost. Opravdu mi dovolte ještě jednou poděkovat současnému složení zastupitelstva za to, jakou atmosférou jsme v minulých čtyřech letech procházeli. Jsem za to všem vděčný, což se pak přenese i do fungování obce jako celku. Když jsem měl možnost v poslední době mluvit s lidmi z jiných obcí, či s hosty ubytovanými v apartmánech u hřiště, vždy vyjadřovali obdiv nad tím, co zde máme. Je to zásluha samozřejmě i zastupitelstev předešlých. Několik zastupitelů již v letošních volbách nekandiduje. Rozhodnutí je právem každého z nich a chápu, že ne vždy jde sloučit časové možnosti, rodinu a pracovní vytížení v zaměstnání ještě s prací pro obec. Účasti na výborech sice nejsou fyzicky vidět, ale i to vyžaduje čas a zodpovědnost za chod a kontrolu obce. Děkuji tedy za uplynulé čtyři roky. Bylo mi ctí se všemi členy zastupitelstva spolupracovat a všem přeji jen vše dobré. Vám všem, občanům Rudíkova, děkuji za to, že při řešení požadavků byly diskuze konstruktivní, věcné a oproštěné od emocí. Ne vždy se dá každému vyhovět a splnit přání na 100 %, ale to je realita. Před námi jsou v těchto dnech volby do nového zastupitelstva obce. Z předložených kandidátek zde nikoho nechci preferovat ani propagovat, každý máme právo na svůj úsudek a volbu, jen vás všechny vyzývám k aktivní účasti. V těchto dnech rozhodujeme o své obci, jsou to důležité lokální volby, a tak bych byl velmi rád, kdybychom měli vysokou volební účast a přiblížili se například sousední obci Přeckov, který má pravidelně téměř 100% účast. Přeji nám všem do budoucna jen to dobré.

A zajímavé srovnání obcí napříč celou republikou. Patříme mezi 16% úspěšných obcí!

Váš starosta Zdeněk Souček

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz