Uzavírka silnice II/360 u rybníka Březina

Uzavírka silnice II/360 u rybníka Březina z důvodu opravy havárie výpustného potrubí.

Termín uzavírky 07:00h 17.10.2022 do 20:00h 31.10.2022

Navržená objízdná trasa:
Vozidla do 7,5 t + BUS + IZS:
ve směru od Třebíče II/360 III/36060 (směr Budíkovice) - III/35116 Benetice III/36059 Horní Vilémovice Přeckov II/360 (obousměrně). Délka objízdné trasy 14 km.
 

Vozidla nad 7,5 t: ve směru od Třebíče I/23 Vladislav Náměšť nad Oslavou II/399 Jinošov
II/392 Pucov Jasenice Čikov Tasov II/390 Tasov II/392 Dolní Heřmanice Velké
Meziříčí II/602 Velké Meziříčí (obousměrně). Délka objízdné trasy 43 km.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz