Nový ranní spoj z RUdíkova od 13.9.2022

Problém s přeplněným ranním autobusovým spojem dostal řešení v podobě nového spoje od úterý 13.9.2022. Odjezd od hospody v 07:01hod. Pozor! autobus bude jezdit z opačného směru! Čili čekejte ve směru Velké Meziříčí. Děkujeme Kraji Vysočina(konkrétně panu Ing. Pavlu Bartošovi) za takto rychlé nalezení řešení.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz