Srovnání prvních dvou kvartálů roků 2017 a 2018 v návaznosti na projekt třídíme u paty domu

Srovnání vývoje odpadového hospodářství obce, v návaznosti na zavedení projektu Třídíme u paty domu.

V grafu je patrný nárůst vytříděných složek v přepočtu množství na obyvatele obce za sledované období.

zdroj dat EKO-KOM, a.s.

Tabulka ukazuje nárůst vytříděných složek(plast, papír, sklo) o necelých 8,5t a pokles o 10t směsného komunálního odpadu za sledované období prvního půlroku 2017 a 2018 kdy projekt Třídíme u paty domu běží.

zdroj dat ESKO-T s.r.o.

Kdo by se ještě chtěl do projektu třídění zapojit, má možnost se přihlásit o nádoby na třídění. Zdarma budou zapůjčeny nádoby na plast, papír a sklo.

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko