Dne 22.11.2017 odeslána odpověď firmě GEOtest, a.s.

Dne 22.11.2017 odeslána odpověď firmě GEOtest, a.s.

Dobrý den.

Z našeho pohledu jednáte protiprávně a jakékoliv práce, byť je nazýváte výzkum namísto průzkum, jsou z našeho pohledu nezákonné.

Jelikož nemáte platně stanovená průzkumná území, bereme jakékoliv výzkumy a průzkumy jako neoprávněné.

Zastupitelstvo obce Rudíkov zásadně nesouhlasí s jakýmikoli činnostmi, které souvisí s možným vybudováním hlubinného úložiště.

Nesouhlasíme ani se vstupem na pozemky obce.

O schůzku nemáme zájem.

Za obec Rudíkov

Zdeněk Souček - starosta

-- 
Hezký den.

Zdeněk Souček
starosta obce Rudíkov
Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov
tel. 604266642
www.rudikov.cz | ou.rudikov@rudikov.cz
 
Dne 22.11.2017 v 8:42 Roman Duras napsal(a):

Vážené paní starostky, páni starostové,

v oblasti Horka, která zahrnuje katastrální území Vašich obcí, běží veřejná zakázka pod názvem Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních lokalit HÚ v ČR. Předmětem zakázky jsou výzkumné práce, jejíž páteř tvoří geofyzikální měření a geologické mapování s cílem získat představu o geologické stavbě území. Jedná se o práce bez zásahu do pozemků. Zadavatelem je Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů, supervizní činnost provádí Česká geologická služba (státní geologická služba z resortu Ministerstva životního prostředí) a odborným řešitelem je společnost GEOtest, a.s.

Zakázka je rozdělena na tři časové etapy s ukončením v prosinci 2019. Obce, jenž spadají do první časové etapy, byly obeslány oznámením o realizaci (zajišťoval náš partner, společnost GEODRILL). Z některých obcí jsme obdrželi písemné stanovisko k realizované zakázce. Protože zakázka je plošně rozsáhlá a máme zájem na tom, aby jste byli informováni o všech relevantních aspektech uvedené zakázky, dovolujeme si Vám nabídnout pracovní schůzku, kde bychom se setkali s Vámi – volenými zástupci zainteresovaných obcí. Za naší stranu garantujeme účast zástupců zadavatele, supervizora i odborných řešitelů.

Schůzku nabízíme v termínech  27.11., 29.11. – 1.12. Pozdější termíny jsou po dohodě rovněž možné. Prozatím nemáme k dispozici vhodné prostory, zde prosím o nabídku z Vaší strany. Předpokládáme, že Vaše účast bude ve výši alespoň jednoho zástupce za oslovenou obec, tj. minimálně 23 osob, z naší strany předpokládám účast cca 8 osob. Schůzka není určena pro širší veřejnost. Náklady na pronájem prostor poneseme my.

Děkuji za Vaši brzkou odpověď.

S pozdravem Roman Duras

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz