Rozpočtová opatření

Rozpočty a hospodaření

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rok 2023 (schválení proběhlo na 1. zasedání ZO dne 16.12.2022)

schvaleny_rozpocet_2023
schvaleny_strednedoby_vyhled_rozpoctu_2024_a_2025

 

 

Schválený závěrečný účet obce za rok 2022 (schválení proběhlo na 3.zasedání ZO dne 5.5.2023)

Schválený závěrečný účet obce

Rozvaha

Výkaz_zisku_ztráty

Výkaz_fin

Příloha

Zpráva_výsledku_přezkoumání_hospodaření

Detailní měsíční přehledy hospodaření 2023

 

Klikací rozpočet je zde>>

Transparentní účet obce je zde>>

Vyhodnocení rozpočtu za rok 2022 (stav k. 30.11.2022)

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz