Rozpočtová opatření

Rozpočty a hospodaření

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rok 2024 schválení na 8. zasedání 28. 12. 2023. Zveřejněno na úřední desce 29. 12. 2023

schvalený_rozpočet_2024.pdf
schválený_střednědobý_výhled_rozpočtů na roky 2025_2026

 

Schválený závěrečný účet obce za rok 2023 (schválení proběhlo na 14.zasedání ZO dne 26. 6. 2024)

schválený závěrečný účet obce za rok 2023

rozvaha

vykaz_zisku_ztraty

Výkaz_fin

Příloha

Zápis z konečného přezkoumání hospodařen í obce za rok 2023

Detailní měsíční přehledy hospodaření 2024

 

Klikací rozpočet je zde>>

Transparentní účet obce je zde>>

Vyhodnocení rozpočtu za rok 2023 (stav k. 30. 11. 2023)

zpracoval Ing. Bohumír Pospíšil, předseda finančního výboru

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz