Rozpočtová opatření

Rozpočty a hospodaření

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rok 2021 (schválení proběhlo na 15. zasedání ZO dne 18.12.2020)

Schválený rozpočet na rok 2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023

Rok 2020

Schválený rozpočet 2020

návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 a 2022

Rok 2019
Schválený_rozpočet_2019.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020,2021.pdf

Závěrečný účet obce rok 2019
 Schválený závěrečný účet obce za rok 2019 
Zpráva přezkoumání hospodaření 2019
Rozvaha 2019
Výkaz zisku a ztrát 2019
Výkaz plnění rozpočtu 2019

 

Hospodaření měsíční přehledy 2021

 

Klikací rozpočet obce

Vývoj rozpočtu můžete on-line sledovat zde. Data jsou napojena na účetní program obce a obsahují uzavřené účetní měsíce.

Transparentní účet obce ve vlastním okně