Rozpočtová opatření

Rozpočty a hospodaření

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rok 2020

Schválený rozpočet 2020

návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 a 2022

Rok 2019
Schválený_rozpočet_2019.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020,2021.pdf

Závěrečný účet obce rok 2019
 Schválený závěrečný účet obce za rok 2019 
Zpráva přezkoumání hospodaření 2019
Rozvaha 2019
Výkaz zisku a ztrát 2019
Výkaz plnění rozpočtu 2019

 

Hospodaření měsíční přehledy 2020

 
 

Klikací rozpočet obce

Vývoj rozpočtu můžete on-line sledovat zde. Data jsou napojena na účetní program obce a obsahují uzavřené účetní měsíce.

Transparentní účet obce ve vlastním okně

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz