Rozpočtová opatření

Rozpočty a hospodaření

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rok 2019
Schválený_rozpočet_2019.pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020,2021.pdf

Rok 2018
Rozpocet_2018.pdf
Střednědobé výhled y 2019-2020.pdf

Rok 2017
Rozpočet 2017.pdf
Výhledy 2018-2019.pdf
Rozpočtové úpravy 2017.pdf

Závěrečný účet obce za rok 2017
Schválený závěrečný účet obce 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2017
Rozvaha 2017
Výkaz pro plnění rozpočtu 2017
Výkaz zisku a ztráty 2017

Hospodaření měsíční přehledy 2019

 

Klikací rozpočet obce

Vývoj rozpočtu můžete on-line sledovat zde. Data jsou napojena na účetní program obce a obsahují uzavřené účetní měsíce.

Transparentní účet obce

Zobrazit transparentní účet obce ve vlastním okně

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko