Sbor dobrovolných hasičů

Členská základna v SDH Rudíkov má k 1.1.2020 celkem 110 členů včetně žen a dětí.

  • děti - 18
  • ženy - 16
  • muži - 76

Zásahová jednotka má 21 členů. Velitelem zásahové jednotky JPOIII je Vojtěch Robotka(tel. 773795884). Velitel případně zástupce velitele by měl být vždy k dosažení na mobilním telefonu a měl by zajistit výjezd hasičského vozidla při ohlášení požáru z HZS Jihlava.

Složení výboru SDH Rudíkov

Složení nového výboru na období 2020 – 2024:

·  Starosta – František Kotačka

·  Náměstek starosty, jednatel – Petr Sedláček

·  Velitel – Jaroslav Mejzlík

·  Hospodář – Jiří Ambrož

·  Zástupce pro mládež – Marek Kourek

·  Preventista – Vladimír Mikyska ml.

·  Člen výboru – Drahoslav Lehký

·  Člen výboru – Vojtěch Robotka

·  Člen výboru – Martin Koukal

Zprávy o činnosti SDH Rudíkov

Výsledková listina 6.ročníku O pohár obce Rudíkov

29. - 31. září 2008 proběhly v naší obci oslavy 110 výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.

Celý víkendový program se vydařil na 100% a ohlasy občanů jsou kladné. Na své si přišli jak děti, tak příznivci hasičské techniky. Při sobotním ohňostroji pak byly patrné údivné pohledy starších občanů.

Zkrátka počasí výjmečně hasičům přálo a show se vydařila. Zbývá poděkovat organizátorům akce, kteří zcela jistě museli vynaložit nemalé úsilí na zorganizování celého víkendového programu.

autorkou videí je Bc. Vlaďka Hladíková

   

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz