Sbor dobrovolných hasičů

Členská základna v SDH Rudíkov má k 1.1.2020 celkem 110 členů včetně žen a dětí.

  • děti - 18
  • ženy - 16
  • muži - 76

Zásahová jednotka má 21 členů. Velitelem zásahové jednotky JPOIII je Vojtěch Robotka(tel. 773795884). Velitel případně zástupce velitele by měl být vždy k dosažení na mobilním telefonu a měl by zajistit výjezd hasičského vozidla při ohlášení požáru z HZS Jihlava.

Složení výboru SDH Rudíkov

Složení nového výboru na období 2020 – 2024:

·  Starosta – František Kotačka

·  Náměstek starosty, jednatel – Petr Sedláček

·  Velitel – Jaroslav Mejzlík

·  Hospodář – Jiří Ambrož

·  Zástupce pro mládež – Marek Kourek

·  Preventista – Vladimír Mikyska ml.

·  Člen výboru – Drahoslav Lehký

·  Člen výboru – Vojtěch Robotka

·  Člen výboru – Martin Koukal

Zprávy o činnosti SDH Rudíkov

Výsledková listina 6.ročníku O pohár obce Rudíkov

29. - 31. září 2008 proběhly v naší obci oslavy 110 výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.

Celý víkendový program se vydařil na 100% a ohlasy občanů jsou kladné. Na své si přišli jak děti, tak příznivci hasičské techniky. Při sobotním ohňostroji pak byly patrné údivné pohledy starších občanů.

Zkrátka počasí výjmečně hasičům přálo a show se vydařila. Zbývá poděkovat organizátorům akce, kteří zcela jistě museli vynaložit nemalé úsilí na zorganizování celého víkendového programu.

autorkou videí je Bc. Vlaďka Hladíková

   

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz