Kompostárna

BRKO, tj. biologicky rozložitelný komunální odpad, bude obec Rudíkov likvidovat na obecní kompostárně.

Jak bude fungovat? Kam můžete svážet bioodpad ze zahrádek a trávníků?

  1. V naší obci jsme rozšířili počet velkoobjemových kontejnerů(5 míst). Zde, stejně jako doposud, můžete ukládat bioodpady. Obec si je bude svážet na kompostárnu. Rozmístění kontejnerů (u hřiště, za hasičkou, ulice
    nad školou, u bazénku, sokolské hřiště), je na mapce označeno zelenou barvou. Pokud cítíte potřebu dalšího místa, kde by Vám kontejner mohl sloužit, budeme rádi za podnět a místa případně doplníme o další kontejnery.
  2. Můžete biodpad i sami odvážet přímo na kompostárnu a tam složit na označené místo. Obec tím ušetří prostředky za odvoz kontejnerů.
  3. Ořezy větví a klestí ukládejte na místo mezi čističkou a hřbitovem. Na mapce označeno hnědou barvou. Zde si obec následně provede štěpkování, odvoz na kompostárnu a zamíchání do zakládky kompostu.

Prosíme nemíchejte zeleň do větví. Kontejnery jsou pak ihned plné a následná manipulace s větvemi zamíchanými v trávě je obtížná. Děkujeme za pochopení.