BRKO

BRKO, tj. biologicky rozložitelný komunální odpad

Jak bude fungovat? Kam můžete svážet bioodpad ze zahrádek a trávníků?

  1. V naší obci jsme rozšířili počet velkoobjemových kontejnerů(5 míst). Zde, stejně jako doposud, můžete ukládat bioodpady. Obec si je bude svážet na kompostárnu. Rozmístění kontejnerů (u hřiště, za hasičkou, ulice
    nad školou, u bazénku, sokolské hřiště), je na mapce označeno zelenou barvou. Pokud cítíte potřebu dalšího místa, kde by Vám kontejner mohl sloužit, budeme rádi za podnět a místa případně doplníme o další kontejnery.
  2. Ořezy větví a klestí ukládejte na místo mezi čističkou a hřbitovem. Na mapce označeno hnědou barvou. Zde si obec následně provede štěpkování.

Prosíme nemíchejte zeleň do větví. Kontejnery jsou pak ihned plné a následná manipulace s větvemi zamíchanými v trávě je obtížná. Děkujeme za pochopení.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz