Zúžení lokalit pro HÚ se nekoná

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Posílám závěry z jednání Rady SÚRAO:

Pro zúžení výběru lokalit pro HÚ je nutné dokončit geofyzikální průzkumy, rozhodla o tom Rada SÚRAO

Rada SÚRAO dnes jednomyslně rozhodla o nutnosti doplnění faktických a věcných informací pro možnost relevantního posouzení lokalit pro potenciální umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu.

„Rada SÚRAO ke svému finálnímu stanovisku požaduje zpracovat kompletní harmonogram postupu, včetně zahrnutí výsledků geofyzikálních výzkumů v širším okolí lokalit. To vše zároveň i v návaznosti na přípravu odpovídající legislativy pro zajištění transparentnosti celého procesu a také možnosti zapojení obcí do konkrétního výběru lokalit.“ Uvedl to po jednání Rady SÚRAO její předseda a náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla.

Předmětem posouzení SÚRAO je celkem 9 lokalit pro potenciální umístnění budoucího hlubinného úložiště. Jedná se o lokality Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Janoch, Kraví hora, Magdaléna a Na Skalním, které se nacházejí v kraji Západočeském, Jihočeském, Jihomoravském, Ústeckém a kraji Vysočina.

„Všechny dosavadní analýzy, na jejichž základě mělo být Radou učiněno rozhodnutí pro zúžení výběru lokalit hlubinného úložiště, zatím vycházejí pouze z archivních dat, povrchových údajů a dalších prací. Zatím nemáme geofyzikální data, ta by měl SÚRAO mít k dispozici až na konci prvního čtvrtletí příštího roku. A proto jsme se jednomyslně shodli na tom, že musí být do konečné dokumentace zapracovány jejich výsledky, musí být jasný harmonogram prací a chceme také do celého procesu odpovídajícím způsobem zapojit dotčené obce“, dodal René Neděla předseda Rady SÚRAO.

S pozdravem

Lucie Steinerová

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz