zastupitelstvo se rozhodlo pro varianu podchodu

23.února se zastupitelstvo obce usneslo, že na základě studie proveditelnosti se budeme snažit o variantu podchodu dle situace níže. Studie obsahuje i propočet nákladů na tuto variantu podchodu, které jsou ve výši 6.25 mil. Kč včetně DPH. Dále studie obsahuje i variantu chodníku podél silnice II/360 ochráněný svodidlem. Pokud se podaří zajistit pro obec přijatelný způsob ufinancování, mohlo by se dílo spojit s realizací rekonstrukce silnice II/360 v roce 2021.

Výkres v PDF (situaceP3.pdf)

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz