Žaloba proti rozhodnutí Vlády ČR

22. února 2021 jsme jako obce lokality Horka, zavázané výsledky referend z roku 2004 podali prostřednictvím právní kanceláře Žalobu proti rozhodnutí Vlády o zúžení počtu lokalit pro možné hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Jakékoli výzkumné a průzkumné práce v lokalitě „Horka“ při shromažďování informací pro rozhodnutí o zúžení počtu potenciálních lokalit HÚ a vydání Napadeného rozhodnutí ovšem proběhly v rozporu se zákonem, neboť rozhodnutí ministra životního prostředí (dále jen „MŽP“) o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry podle ZOGP v lokalitě „Horka“ bylo Městským soudem v Praze bez náhrady zrušeno. Máme za to, že zúžení lokalit proběhlo na základě dat získaných na nezákonně stanoveném průzkumném území.
Celé znění žaloby je ke stažení zde >>