Zahájení územního řízení II/360 Rudíkov-Trnava

Na úřední desce je zvřejněno zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání ohledně akce II/360 Rudíkov Trnava

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz