Žádost o dotaci na pořízení obecních bytů

Dne 12.3.2020 se zastupitelstvo obce usneslo na podání projektové žádosti k MFČR na pořízení obecních bytů. Byty musí splnit podmínku velikosti obytné plochy do max. 80m2. Alokovaná částka do této dotační výzvy je 300.000.000Kč a poskytovat se bude 90% z uznatelných nákladů a maximálně 10.000.000Kč na jeden projekt. Tento dotační titul, na rozdíl od sociálních bytů, nemá striktní podmínky koho obec může či nemůže v bytech ubytovat a v podstatě dává plně do kompetence obce koho v bytech ubytuje. Byla by to skvělá příležitost pro mladé, kteří nám pak nebudou odcházet z obce. Nájemné by se stanovovalo porovnáním obvyklých cen v místě a čase, což by dávalo možnost dostupného bydlení. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvy o smlouvách budoucích kupních, které se aktivují až v případě úspěšné dotace, na pořízení pozemků a hotového bytového domu o 8 bytech v lokalitě Vyhlídka. Bytový dům by obec zakoupila za 15.778.000Kč vč. DPH.

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz
šablonu upravil Jakub Belko