Sdělení MFČR o poskytnutí dotace na koupi bytového domu

13.7.2020 jsme obdrželi od Ministerstva financí informaci, že naše projektová žádost na koupi nového bytového domu byla nakonec doporučena k financování v plné výši, tedy max. 10.000.000Kč. Do 30.9.2020 musíme doložit další nezbytné podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V Rudíkovském zpravodaji, který se od 14.7.2020 distribuuje do Vašich schránek, jsme uvedli informaci o nepřidělení dotace. V době uzávěrky zpravodaje jsme tuto informaci o změně hodnocení naší žádosti neměli k dispozici a vycházeli jsme z informace z 10.6.2020 kde jsme v seznamu podpořených projektů nebyli. Zastupitelstvo se musí rozhodnout, zda tuto příležitost na pořízení nových obecních(nikoliv sociálních) bytů nakonec využijeme. Byla by to skvělá příležitost bydlení pro mladé, kteří by nám tak v obci zůstali.