žádost o dotaci na chodník

Stavební povolení na chodník v délce 575m od zastávky družstvo po zastávku prodejna střed máme aktuálně platně vydané. Na Státní fond dopravní infrastruktury jsme 30. června odeslali žádost o dotaci, kompletní projektovou dokumentaci spolu s 16 vyjádřeními dotčených orgánů. Kumulativní rozpočet stavby vychází něco nad 7mil a pokud nám bude dotace přidělena, mohli bychom získat cca 4,3mil. Na vyhodnocení žádosti musíme nyní počkat. Reálně by se mohlo začít stavět v 2Q 2024.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz