Vzácná návštěva v Rudíkově

    V úterý 15. března poctil naši obec svoji návštěvou pan hejtman MUDr. Jiří Běhounek. Zdržel se asi hodinu a společně se zastupiteli prodiskutoval několik témat, která naši obec tíží a v nichž bychom uvítali podporu Kraje Vysočina. Jednali jsme o zásádách územního rozvoje č. 2, dále pak o možnosti případné podpory kraje při výstavbě nové ČOV, o možnosti získat nový dopravní automobil pro hasiče a požádali jsme i o podporu případné
rekonstrukce rozvodů (voda, odpady, elektro) v základní škole. Pan hejtman přislíbil, že možnosti podpor prověří a bude se snažit pomoci. Následně si prohlédnul naše nové sportoviště u základní školy, kde vyjádřil velkou spokojenost se završeným projektem, který ze své pozice také podpořil (jakožto nejvyšší představitel Operačního programu ROP Jihovýchod podepisoval smlouvu s obcí na profinancování projektu z prostředků EU). Návštěva se nesla v přátelské atmosféře. Jsme velice rádi, že jsme takto významnou osobnost našeho kraje mohli v obci přivítat.