VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - „OBECNÍ DŮM Rudíkov, na pozemku parc. č. st. 63, parc.č. 2261 a 2208/9 v k.ú. Rudíkov“

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - „OBECNÍ DŮM Rudíkov, na pozemku parc. č. st. 63, parc.č. 2261 a 2208/9 v k.ú. Rudíkov“.

Zakázka se týká dodávky projektových dokumentací:

1) Projektová dokumentace pro ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04)

2) INŽENÝRSKÁ ČINNOST na Územní a stavební řízení

3) Projektová dokumentace pro PROVÁDĚNÍ STAVBY (SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04)

Lhůta pro podání nabídek: 31.1.2023 do 14:00hod

Dokumentace ke stažení:

Výzva k podání nabídky - projekty Obecní dům Rudíkov.pdf (672,5 kB)

Zadávací dokumentace - dodávka projektů Obecní dům Rudíkov.pdf (915,8 kB)

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.pdf (764,4 kB)
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost.pdf (701,3 kB)
Příloha č. 3 - Podrobný popis zakázky a položkový rozpočet.pdf (598,8 kB)
Příloha č. 4 - Studie Obecní dům Rudíkov.pdf (5,2 MB)

Geodetické zaměření stávajícího stavu (1,7 MB)

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz