Výtěžek tříkrálové sbírky v roce 2021

Rudíkov 18.151,- Kč
Oslavička 5.900,- Kč
Přeckov 6.200,- Kč
Vlčatín 6.060,- Kč
Hroznatín 3.750,- Kč
Nový Telečkov 1.400,- Kč
Celková částka sbírky činí 41.461,- Kč

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz