Výsledky voleb

Děkujeme všem voličům za aktivní účast v obecních volbách, která byla výrazně vyšší než celorepublikový průměr. Nyní běží lhůta 10dní( pro případné podání návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta. Po této lhůtě bude stanoven termín ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce. Ustavující zasedání bude pravděpodobně 2.11. 2018 v 19:00hod na obecním úřadě.

Hranice pro „přeskakování“ kandidátů: kandidát musí získat o 10% více hlasů, než byl průměr v jeho kandidátce.

Obec Rudíkov

Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz