Výlukové jízdní řády v návaznosti na uzavření silnice II/360 u rybníka Březina

Z důvodu opravy havarijního stavu výpustku rybníku Březina na sil. II/360 byly schváleny výlukové jízdní řády na linkách 790290, 790300, 790311, 791300, 840112, 840214, 841214. S ohledem na dlouhou objízdnou trasu a oběhy vozidel dojde k výraznějším časovým úpravám na spojích a k rozvázání přestupních vazeb.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz