Vyhodnocení sběru tříděného odpadu

V množství vytříděných odpadů i v množství vyprodukovaných odpadů na osobu/rok se stále lepšíme a za tento přístup Vám děkujeme, neboť je to zásluha především Vás, občanů Rudíkova a Vašeho přístupu ke třídění.