Vyhláška - obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav

Na úřední desce byla zveřejněna vyhláška - obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav.