Nová třída mateřské školky zkolaudována a provoz bude zahájen 1.9.2015

20.8.2015 byla úspěšně zkolaudována nová třída mateřské školy pro 22 nových dětí.

Od 1.9. 2015 tak nastoupí 22 nových dětí do této třídy. Celková kapacita naší školky tak bude 72 dětí a je zcela naplněna.

Dodávka vnitřního vybavení a didaktických pomůcek bude probíhat do konce srpna a v průběhu září.

Seznam vnitřn í výbavy, nábytku a didaktických pomůcek celkem za 1.389.000,-  které budou dodány a namontovány do 31.8.2015 je zde >>. Položky označené modře jsou již namontovány, položky označené oranžově a žlutě budou dodány a namontovány 31.8.2015!  Zbytek bude dodán v průběhu září.

Velké poděkování patří provádějící firmě SofiStav s.r.o. která stavbu předala řádně a včas. Z hlediska kolaudace nebyla jediná připomínka. A problémů při realizaci se řešilo opravdu hodně. Také technický dozor investora Ing. Jiří Dvořák odvedl skvělou práci a poděkování patří i jemu. Zejména za včasné zajištění vyjádření od dotčených orgánů (hasiči, hygiena, stavební úřad). Veškeré podklady tak byly dodány včas k posouzení na odbor školství a tento vydal souhlasné povolení k navýšení kapacity na celkových 72 dětí.

Úspěšná realizace projektu tak rodičům dětí zajistila, že mohou své ratolesti do naší školky umístit v zastupitelstvem slíbeném termínu 1 září.

Fotogalerie výstavby byla průběžně zveřejňována na Facebooku chron ologicky uspořádané fotografie jsou zde >>>

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz