Vítání občánků

13.11.2022(neděle) bude vítání občánků.
Rodiče narozených dětí dostanou pozvánku do schránky. Budeme zvát a vítat 17dětí z Rudíkova a 2 děti z Vlčatína.

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz