Veřejnoprávní smlouva č.1/2017 SDH Rudíkov

Účelová dotace spolku SDH Rudíkov na činnost dětí a mládeže v roce 2017 ve výši 25.000Kč

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2017 - SDH Rudíkov

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz