Ustavující zasedání a volba vedení obce

15.10. se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Zastupitelé zvolili vedení obce a složení výborů následovně:
starosta: Zdeněk Souček
místostarosta: Ing. Jiří Kotačka
předseda finančního výboru: Ing. Bohumír Pospíšil
předseda kontrolního výboru: Bc. Pavla Sklenářová
členové finančního výboru: František Kotačka, Vojtěch Robotka
členové kontrolního výboru: Irena Číhalová DiS., Vlasta Cahová, Petr Brychta, Eva Krejsková

 

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz