Udělování vyjímek pro jízdu zákazem vjezdu Hroznatín - křižní Telečkov

Od 1.4.2020 bude v platnosti uzavírka Rudíkov - Oslavička z důvodu rekonstrukce II/360. V úseku účelové komunikace mezi silnicí 36057 a silnicí 34910" (od křížku u Hroznatína po křižní Telečkov) budou osazeny značky B1 "zákaz vjezdu" MIMO POVOLENÍ OÚ RUDÍKOV. Obecní úřad Rudíkov bude vydávat potvrzení vyjímky ze zákazu vjezdu na uvedeném úseku pro občany obcí Rudíkov, Hroznatín, Vlčatín, Nový Telečkov, Horní Heřmanice, Bochovice(Batouchovice). Vyzvednutí vyjímky na Obecním úřadě Rudíkov výhradně ve stanovených omezených úředních hodinách pondělí a středa od 14:00 - 17:00.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz