TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Rudíkov 24.978Kč
Oslavička 7.024Kč
Přeckov 7.240Kč
Vlčatín 7.310Kč
Hroznatín 5.427Kč
Nový Telečkov 5.090Kč

 

 

 

 

 

 

 

Celková částka sbírky činí
57.069Kč

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz