Tříkrálová sbírka

Děkujeme všem skupinkám za ochotu účastnit se Tříkrálové sbírky a tím pomoci potřebným. Dále všem lidem naší obce, že před těmito koledníky každým rokem ochotněji a vstřícněji otevírají své dveře.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz