Tříkrálová sbírka

Děkujeme všem skupinkám za ochotu účastnit se Tříkrálové sbírky a tím pomoci potřebným. Dále všem lidem naší obce, že před těmito koledníky každým rokem ochotněji a vstřícněji otevírají své dveře.