Tříkrálová sbírka 7.1.2023

Rudíkov 32.976Kč | Oslavička 9.817Kč | Přeckov 9.450Kč | Vlčatín 10.202Kč | Hroznatín 5.800Kč | Nový Telečkov 5.680Kč. Celkem 73.925Kč

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz