Transparentní účet obce

Od 1.2.2016 máme účet obce transparentní a pohyby na účtu jsou on-line k nahlédnutí. Transparentní účet je zařazen v menu OBECNÍ ÚŘAD / Hospodaření obce

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz