SÚRAO oznamuje termíny výzkumu veřejného mínění

Lokalita Horka 9. a 10. června 2018

průzkum veř. mínění.pdf