Sraz seniorů 2019

V sobotu 4.května proběhl tradiční sraz rudíkovských seniorů. Krom výborného občerstvení byl připraven program od dětí naší základní školy, hudba k poslechu a tanci. Obrovské poděkování patří všem, kteří celou akci organizačně zajistili a věnovali zdárnému průběhu svůj volný čas a energii.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz