Sraz seniorů 2019

V sobotu 4.května proběhl tradiční sraz rudíkovských seniorů. Krom výborného občerstvení byl připraven program od dětí naší základní školy, hudba k poslechu a tanci. Obrovské poděkování patří všem, kteří celou akci organizačně zajistili a věnovali zdárnému průběhu svůj volný čas a energii.