Spolky dostaly dotace z MŠMT

Z MŠMT putují do našich dvou spolků dotace pro mládež do 23let. FK Rudíkov získal 146.300Kč a mladí hasiči a hasičky mohou využít 64.900Kč. Dotace jsou určeny na pomůcky, vybavení, soustředění, startovné, ale i práci trenérů a další... dotace budou přiděleny jednorázovou platbou do 30dnů. Všem, co pomohli prostředky spolkům získat, patří velké díky.

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz