Začíná advent

Vážení spoluobčané,

rok se s rokem sešel a obvykle se v tomto okamžiku, o první adventní neděli, společně scházíme v zázemí naší školy při adventním tvoření, abychom se naladili do vánoční atmosféry. Konečně přichází období, kdy bychom měli zapomenout na běžné problémy a užívat si co nejvíce rodinnou a přátelskou pohodu.

Historicky doba adventu znamenala chvíle, kdy se lidé věnovali rozjímání a půstu, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv. Stejně tak se nám možná jeví podivná „covidová“ doba, kdy se nemůžeme hromadně setkávat, jsme nuceni řídit se nařízeními vlády, které leckomu z nás připadají nelogické, běžný život omezující a zcela jistě deprimující. Věřme však, že tato nařízení, byť nás všechny na nezbytný čas významně omezují, brzy pominou a v dohledné době nám pomohou k navrácení do normálního běhu života a možnosti se opětovně setkávat bez omezení.

Advent je doba očekávání a spolu s adventem se pojí také symbolický věnec, který je projevem úcty, radosti a královského vítězství. Proto přeji nám všem, ať dnešní zažehnutí první adventní svíce znamená co nejrychlejší vítězství a návrat do normálu. Přeji nám všem, ať u všech zazáří vánoční stromy, aby u nich nikdo nechyběl a abychom minimálně tyto vánoční dny strávili se svými nejbližšími, pokud možno ve zdraví a v očekávání, které naplní následující období optimismem.

Za několik okamžiků rozsvítíme vánoční stromy na návsi a před školou. Osobní účast letos můžeme i tak vyjádřit společně, i když každý zvlášť. Rozsviťme svá vánoční okna a stromy dnes od 17 hodin, jako bychom byli společně před školou, a prožijme adventní čas v maximální možné pohodě a hlavně ve zdraví.

Dovolte mi závěrem jménem zastupitelstva a zaměstnanců obce popřát Vám všem hezký advent, požehnané, klidné a šťastné Vánoce. Věřím, že naši obec vytvářejí dobré rodiny, které vždy najdou sílu jít společně dál.

Vše dobré přeje Zdeněk Souček

Obec Rudíkov

Rudíkov 318
doručovací adresa Rudíkov 2
675 05 Rudíkov

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

ID datové schránky: 9xsbbmp
Číslo bankovního účtu: 1522535349/0800
ou.rudikov@rudikov.cz